ČlanarinaAccounts

Free Trial

Projects

SSL

WEEKLY PASS

50 €

SEDMIČNO

Brzi Internet WiFi (100mb/s)

5-dana pristup

Otvoreno od 8 - 20h

Pristup kuhinji (kafa, čaj i kolačići)

Pristup sali za sastanke (2h/sedmično)

HOT DESK

65 €

MJESEČNO

Brzi Internet WiFi (100mb/s)

3-dana sedmično

8-14h ili 14-20h

Pristup kuhinji (kafa, čaj i kolačići)

Pristup sali za sastanke (2h/mjesečno)

Prijem i proslijeđivanje pošte 

SMART OFFICE

100 €

MJESEČNO

Brzi Internet WiFi (100mb/s)

6-dana sedmično

Otvoreno od 8 - 20h

Pristup kuhinji (kafa, čaj i kolačići)

Pristup sali za sastanke (2h/mjesečno)

Prijem i proslijeđivanje pošte 

Telefonska linija 

PREMIUM MEMBERSHIP 

150 €

MJESEČNO

Brzi Internet WiFi (100mb/s)

7-dana sedmično

24 - časovni pristup

Pristup kuhinji (kafa, čaj i kolačići)

Pristup sali za sastanke (4h/mjesečno)

Prijem i proslijeđivanje pošte 

Telefonska linija 

Fiksni sto sa ličnim ormarićem

Konsalting, mentorstvo i podrška za umrežavanje

VIRTUAL OFFICE

40 €

MJESEČNO

Poslovna adresa

Prijem i proslijeđivanje pošte 

Savjetodavna podrška

Pristup sali za sastanke (2h/mjesečno)